Małopłytkowość

PATOGENEZA, DIAGNOSTYKA, PRZYPADKI

Diagnostyka zakażeń

SZKOLENIE OD 15 GRUDNIA 2020
DO 30 KWIETNIA 2021

Transfuzjologia laboratoryjna cz.2

Bezpieczeństwo i preparatyka
składników krwi

Warsztaty koagulologiczne

Szkolenie od 11 listopada 2020
do 30 kwietnia 2021