Serdecznie zapraszamy na szkolenie:

Diagnostyka zakażeń cz.1

logo zakazne2

15 grudnia 2020 - 30 czerwca 2021 
Wydłużamy termin szkolenia

Szkolenie on-line

Diagności laboratoryjni otrzymują 20 punktów edukacyjnych twardych.

Szanowni Państwo,

zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu on-line z mikrobiologii. Razem z wykładowcami będącymi ekspertami w swoich dziedzinach przygotowaliśmy dla Państwa szeroki zakres tematów wśród, których każdy znajdzie interesujące go zagadnienie. Wśród prezentowanych zagadnień polecamy m. in. wykład o wykorzystaniu metod molekularnych w mikrobiologii. Kolejne, jak najbardziej na czasie, to tematy dotyczące wirusów oddechowych i serologii SARS-CoV-2. Następnie dowiecie się Państwo jak duży problem stanowią wielolekooporne bakterie Acinetobacter baumanii i Pseudomonas aeruginosa. Szczególnie polecamy obszerny wykład dotyczący klinicznych aspektów diagnostyki beztlenowców.

Szkolenia przeznaczone są dla pracowników laboratoriów, lekarzy oraz studentów, którzy pragną poszerzać swoją wiedzę w dziedzinie mikrobiologii. Nasze szkolenia stanowią dobre uzupełnienie i rozszerzenie wiedzy przed egzaminem specjalizacyjnym.

Program:

  1. PCR - podstawowe narzędzie diagnosty laboratoryjnego w mikrobiologii? 
  2. Diagnostyka serologiczna Covid-19
  3. Wirusowe zakażenia układu oddechowego
  4. Acinetobacter baumannii versus Pseudomonas aeruginosa – bakterie wielolekooporne
  5. Kliniczne aspekty diagnostyki beztlenowców

Instrukcja jak odbyć szkolenie:

1. Należy zarejestrować się https://medicalupdate.pl i opłacić udział w szkoleniu zgodnie z informacją wysłaną w potwierdzeniu rejestracji.
2. Po opłaceniu szkolenia należy utworzyć konto użytkownika na stronie https://medicalupdate24.pl (osoby posiadające konto na stronie nie muszą tworzyć osobnego konta)
3. Aby można było się zalogować na stronie należy aktywować konto za pomoca linka wysłanego ze strony https://medicalupdate24.pl automatycznie na Państwa adres email.
4. Po aktywacji konta prosimy o cieprliwość, gdyż będziemy musieli zweryfikować Państwa płatność, aby móc udzielić dostępu do szkolenia. Weryfikacja może potrwać do 2 dni roboczych.
5. Szkolenie na stronie https://medicalupdate24.pl będzie dostępne do 30 czerwca 2021 r. W tym czasie każdy użytkownik będzie miał pełny dostep do prezentacji oraz testu.
6. Po zaliczeniu testu należy wypełnić formularz niezbędny do prawidłowego wysłania zaświadczenia o odbyciu kursu. Aby wypełnić formularz należy kliknąć w pozycję "Zaświadczenie"
7. Zarówno test, formularz jak i ankietę wypełnić można tylko raz, jednak test można przerwać w dowolnym momencie. Zostanie on zapisany na ostatnim pytaniu, na które została udzielona odpowiedź.
8. Aby w pełni skorzystać z dostępnych wykładów zalecamy korzystać ze strony na komputerze.
9. Uczestnikom szkolenia przysługuje 20 punktów edukacyjnych tzw. "twardych"

Wykładowcy:
Edyta Podsiadły - doktor habilitowany nauk medycznych, diagnosta laboratoryjny, nauczyciel akademicki i badacz, specjalista IIo w dziedzinie mikrobiologii medycznej. Kierownik Laboratorium Mikrobiologii Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej i Immunologii Klinicznej Wieku Rozwojowego Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie oraz adiunkt w Zakładzie Mikrobiologii Farmaceutycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Autor i współautor licznych publikacji naukowych. Posiada wieloletnie doświadczenie zarówno w praktycznej mikrobiologii jak również jako wykładowca akademicki.

Agnieszka E. Laudy – doktor habilitowany nauk farmaceutycznych, diagnosta laboratoryjny, adiunkt w Zakładzie Mikrobiologii Farmaceutycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, posiada specjalizację z mikrobiologii. Od 2016 roku Sekretarz Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów.

Doc. Agnieszka Laudy była promotorem lub promotorem pomocniczym doktoratów i opiekunem ponad 30 prac magisterskich, jest autorką licznych publikacji naukowych.

Główne zainteresowania mikrobiologiczne dr hab. Agnieszki E. Laudy to: aktywność i mechanizmy działania czynników przeciwbakteryjnych oraz mechanizmy oporności Gram-ujemnych pałeczek niefermentujących na te czynniki, a przede wszystkim współwystępowanie, wzajemne zależności oraz udział w oporności różnych typów β-laktamaz i pomp MDR (odpowiedzialnych za zjawisko „efflux”).

Jolanta Krzysztoń-Russjan – doktor nauk medycznych, diagnosta laboratoryjny, specjalista II° z Mikrobiologii Lekarskiej. Aktualnie pracuje w Zakładzie Biotechnologii Leków i Bioinformatyki, Pracowni Diagnostyki Molekularnej NIL

W latach 1998-2006 pracowała w Zakładzie Epidemiologii i Mikrobiologii Klinicznej Centralnego Laboratorium Surowic i Szczepionek w Warszawie i Narodowego Instytutu Leków (NIL). Prowadzone tam badania umożliwiły określenie struktury klonalnej polskich wieloopornych szczepów MRSA i identyfikację szczepów pandemicznych.

Od 2007 r. dotyczące wykrywania mechanizmów działania leków przeciwnowotworowych jak i oporności wielolekowej w warunkach in vitro, z zastosowaniem najnowszych technik biologii molekularnej w poszukiwaniu efektywnej terapii antynowotworowej, a także ocenę cytotoksyczności leków przeciwnowotworowych, a także działania cytotoksycznego wyrobów medycznych.

W toku pracy zarówno w obszarze mikrobiologii jaki i biologii medycznej nabyła doświadczenie w opracowaniu strategii diagnostycznych z zastosowaniem zróżnicowaniem technik biologii molekularnej.

Marta Kierzkowska – doktor nauk medycznych, diagnosta laboratoryjny, adiunkt - pracownik naukowo-dydaktyczny w Katedrze i Zakładzie Mikrobiologii Lekarskiej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Nauczyciel akademicki, prowadzi ćwiczenia i wykłady dla studentów medycyny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz kursy specjalizacyjne dla lekarzy. Opiekun Studenckiego Koła Naukowego w ramach, którego realizowane są projekty dotyczące bakterii beztlenowych. Szczególne zainteresowania: antybiotykooporność, laboratoryjna diagnostyka mikrobiologiczna, zakażenia w ortopedii, zakażenia przewodu pokarmowego. Autorka licznych publikacji naukowych o beztlenowcach w zagranicznych i polskich czasopismach. Starszy asystent w Zakładzie Mikrobiologii UCML, Dziecięcy Szpital Kliniczny w Warszawie.

Maciej Przybylski – doktor habilitowany nauk medycznych, adiunkt w Katedrze i Zakładzie Mikrobiologii Lekarskiej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego,  diagnosta laboratoryjny, specjalista mikrobiologii medycznej. Autor i współautor licznych publikacji naukowych. Kierownik pracowni wirusologii Zakładu Mikrobiologii SP CSK w Warszawie. Specjalizuje się w diagnostyce potransplantacyjnych  zakażeń wirusowych.

Punkty edukacyjne:
Szkolenie będzie kończyło się testem i jest to szkolenie, za który diagności laboratoryjni otrzymują 20 punktów edukacyjnych tzw. "twardych". Są to punkty, których według rozporządzenia, jako diagności musimy zebrać minimum 50 w ciągu 5 lat.

Szczegóły szkolenia:

Data wydarzenia: 15 grudnia 2020 - 30 kwietnia 2021
Jednostka szkoląca: Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Koszt uczestnictwa:
-246,00 zł (200 zł+23% VAT) - opłata standardowa
-200,00 zł (netto) - uczestnicy, których udział opłacony zostanie ze środków publicznych (zwolnienie z VAT) - konieczne jest przesłanie do nas wypełnionego oświadczenia